Muziekonderwijs in Zwolle

De gemeente Zwolle investeert nu ruim 5 jaar in een stevige culturele basis voor alle kinderen op en rond scholen, om hen gelijke kansen te bieden op een brede ontwikkeling. Gewerkt wordt middels het Fonds Cultuureducatie Zwolle, een activiteitenbudget dat scholen stimuleert om samen met cultuuraanbieders serieus werk te maken van cultuuronderwijs. Alle Zwolse scholen (62 locaties) doen hieraan mee, en 42% van de scholen heeft daarbij al aandacht voor muziek.

Met het MuziekAkkoord Zwolle bekrachtigen de verschillende partners dat er méér muziek gaat komen in Zwolle. Daarbij zijn er twee sporen te volgen:

Scholen die al bezig zijn met muziek gaan naar een verdieping, vooral ook door meer samen te gaan werken met muziekverenigingen, muziekscholen en muziekdocenten. Daarbij is wijkgericht de insteek.
De scholen die tot op heden nog niet direct de focus op muziek hadden gaan we helpen de eerste stappen te zetten.

Ondertekenaars

Het MuziekAkkoordZwolle is ondertekend door:

 • Gemeente Zwolle
 • de Stadkamer
 • TacT Muziek (namens alle muziekverenigingen)
 • Hogeschool KPZ (namens alle Pabo's)
 • ArtEZ University of Arts
 • Phion 
 • Schoolbestuur primair onderwijs 'Catent'
 • Schoolbestuur primair onderwijs 'Vivente'
 • Schoolbestuur primair onderwijs 'Florion'
 • Schoolbestuur primair onderwijs 'JenapleinOnderwijs'
 • Schoolbestuur primair onderwijs 'Openbaar Onderwijs Zwolle
 • Leerlingen Zwolse BasisscholenLees meer

Partners

We werken vanuit de MuziekTafelZwolle samen met veel partners.
Hier noemen we:

 • Muziekverenigingen
 • Zwolse muziekscholen
 • Zwolse docentencollectieven
 • Zwolse muziekdocenten/zzp-ers
 • Medewerkers / vrijwilligers instrumenten bibliotheek
 • Stichting de Vuurvogel
 • Campus Kind en Educatie
 • Kinderkoor Constantijn
 • Het Britten
 • Poppodium Hedon
 • Zwolse theaters 
 • Kindloket Zwolle (voorheen Stichting Meedoen)

Lees meer

Sponsoren

Bedrijven die ons financieel ondersteunen bij het ervoor zorgen dat alle Zwolse kinderen in de basisschoolleeftijd met muziek in aanraking komen zijn:
 • Paauw Talent Zwolle
 • Nysingh advocaten en notarissen
 • BDG architecten
 • Talent Performance B.V.
 • Flynth adviseurs en accountants Zwolle
 • IJsselgroep
 • Heutink ICT
 • Lenferink Groep Zwolle
 • Onderwijsbureau Meppel
 • Heutink Foundation
 • De Bruin Architecten Zwolle
 • Wesco Trading
 • Sloot Interim Management
 • (particulier) Mevrouw HagemanLees meer