Ondertekening MuziekAkkoord Zwolle

Op maandag 10 mei 2021 is het MuziekAkkoord Zwolle ondertekend door verschillende organisaties in de regio. Onder andere de schoolbesturen primair onderwijs; Vivente, Catent, Openbaar onderwijs Zwolle, Jenaplan onderwijs, Florion. ArtEZ, Tact Muziek namens de muziekverenigingen Zwolle, Hogeschool KPZ namens de Zwolse Pabo's en de Stadkamer, mede namens de gemeente.

Alle samenwerkingspartijen spreken af hoe ze gezamenlijk tot structureel muziekonderwijs voor alle kinderen van 0-12 jaar in de regio gaan komen.

Kinderburgemeester Esmée zet de allerbelangrijkste handtekening, de handtekening van de kinderen van Zwolle.

 

Samenstelling MuziekTafelZwolle

De MuziekTafel Méér Muziek in de Klas Zwolle is het brede samenwerkingsverband van partijen die zich inzetten voor meer muziekonderwijs aan alle Zwolse kinderen.
Zij heeft hard gewerkt aan het MuziekAkkoord Zwolle en houdt tijdens de uitvoering in 2021-2022 de vinger aan de pols.

Cécile Servaes
, lokaal ambassadeur van Stichting Méér Muziek in de Klas, tevens voorzitter.  
Elly Cuhfus, projectleider.
Lize Reitsma, hoofdvakdocent Opleiding Docent Muziek ArtEZ-conservatorium. 
Gertrude Pieters, muziekdocent Hogeschool KPZ, namens de Zwolse pabo’s.  
Petra Fust namens TacT Muziek. 
Sanne Roescher, Ellen Zwakenberg en Henriette Tijssen (Zwolse schooldirecteuren). 
Yoanique Hillen, vakdocent muziek/leerkracht.  
Anita Middel, vertegenwoordiging Zwolse muziekscholen/muziekdocenten/collectieven. 
Lyda Winata, Stadkamer.
Monique Wijnker, Phion Orkest van Gelderland & Overijssel. 
Meriam de Kanter, adviseur cultuureducatie, namens Rijnbrink.
Marjoke Korff,
accountmanager voor deze regio van Stichting Méér Muziek in de Klas Nederland, betrokken als adviseur/meedenker/ondersteuner.