Schooljaar 2021-2022

 
Alle Zwolse schoolbesturen, de gemeente, Stadkamer, muziekverenigingen, Phion, en de opleidingen (Pabo's/ArtEZ conservatorium) ondertekenden begin 2021 het Zwolse MuziekAkkoord waarin staat dat elk kind binnen zijn eigen leef-en woonomgeving gelijke kansen krijgt om zijn of haar muzikale identiteit te ontwikkelen, talent te ontplooien en leerprestaties te verbeteren. Zwolle sluit daarmee tevens aan bij de Gelijke Kansen Alliantie Zwolle  (zie voor het MuziekAkkoord https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/landings/muziekonderwijs-zwolle/103192/

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben alle partijen afspraken gemaakt over de manieren waarop leerkrachten wordt geïnspireerd om muziek in de klas een volgende impuls te geven, over ondersteuning van lesprogramma's zoals een Leerlijn Muziek dan wel bouwstenen Muziekonderwijs, over deskundigheidsbevordering op het gebied van muziek, en over het maken van verbinding tussen binnenschools - en buitenschools muziekonderwijs. Ook wordt een grote instrumentenbibliotheek gerealiseerd, mede dankzij vele donaties van bedrijven De instrumentenbibliotheek heeft de oorsprong in alle instrumenten die ooit aan het onderwijs zijn geschonken door de Zwolse Muziekschool.  In het in uitvoering nemen van de bibliotheek krijgen we ondersteuning van muziekverenigingen en van de campus Kind en Educatie Zwolle.
Alle te ondernemen activiteiten zijn vastgelegd in een projectplan, opgesteld door de MuziekTafelZwolle.
Projectleider Elly Cuhfus is kartrekker in de uitvoering. Wilt u meer informatie over het projectplan of over de rol van de verschillende participanten binnen het MuziekAkkoord? De projectleider kan uw vragen beantwoorden (muziektafelzwolle@gmail.com)