Stichting Muziek & Instrumenten Zwolle

Op 29 december 2022 is de “Stichting Muziek en Instrumenten Zwolle” opgericht.

De stichting stelt zich ten doel om kinderen in de omgeving van Zwolle een kansrijke ontwikkeling te geven op het gebied van muziekbeleving en beoefening.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het aanschaffen, onderhouden en in eigendom beheren van muziekinstrumenten middels de instrumentenbibliotheek die is gehuisvest in Hogeschool KPZ te Zwolle.

Zo voorkomen we dat organisaties die (sociale) muziekeducatieprogramma’s willen starten, geconfronteerd worden met de hoge initiële kosten voor het aanschaffen van instrumenten.

Activiteiten van de Stichting zijn o.a.

  • het ter beschikking stellen, uitlenen en verhuren van de muziekinstrumenten in het kader van Zwolse Muziekprojecten en - activiteiten;
  • het scheppen van gelegenheid voor leerlingen van het basisonderwijs tot deelname aan muziekonderwijs en uitvoeringen in orkestverband;
  • alle andere (wettelijke) middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.

De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting heeft de ANBI status (aanvraag loopt).

KVK 88725995
RSIN 864750869

Samenstelling bestuur:

  • Tibor Elferink, voorzitter
  • John Berendsen, penningmeester
  • Piet Segers, secretaris
  • Henriette Tijssen, lid
  • Eugène van Boheemen, lid


De  stichting is te bereiken via: Zwollemuziekinstrumenten@gmail.com

Voor 2023 heeft de stichting een beleidsplan opgesteld.
Voor de jaren na 2023 verschijnt in dit kalenderjaar een bijgesteld beleidsplan.

Beleidsplan Stichting Muziek en Instrumenten Zwolle 2023 datum 30-01-2023.pdf